خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

عجیب ترین خودروها در فیلم جنگ ستارگان بکار گرفته شدند که اکنون در نمایشگاه خودرو لس آنجلس به نمایش درآمده اند. خودرو های جنگ ستارگان نیسان با نمایشی متمایز در نمایشگاه لس آنجلس, دقت بازدیدکنندگان رابه خود جلب کردند. در ادامه, نگاهی به این محصولات مفهومی خواهیم داشت.

 

سال جاري نیسان حضوری متمایز در نمایشگاه خودرو لس آنجلس داشت. ژاپنی‌ها در تعامل با طراحان لوکاس فیلم, چند خودروی روگ, آلتیما و ماکسیما رابا ظاهری نظیر سفینه‌ هاي فضایی فیلم‌ هاي جنگ ستارگان توسعه دادند تا همکاری خود با این شرکت بزرگ را جشن بگیرند

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

پروژه‌هاي تیم «Lucasfilm» برای شرکت «Vehicle Effects» در بربنک کالیفرنیا ارسال شدند تا افرادی که خودروی Ecto-1 را برای فیلم «Ghostbusters» ساخت کرده ودر طراحی بعضی خودرو‌هاي سری فیلم‌هاي سریع و عصبانی نیز شرکت داشتند, خودرو های جنگ ستارگان نیسان را نیز ساخت کنند.

 

ماحصل این همکاری, فوق‌العاده بوده و مهندسان, محصولات مختلف رابا ایجاد ارتباطی میان انها و فیلم‌هاي جنگ ستارگان ساخت کرده‌اند؛ موضوعی که با استفاده از طراحی جنگنده‌هاي «X-Wing» و شکل یکی از خودرو های ماکسیما با استایل مخصوص «Kylo-Ren» به خوبی احساس میشود.

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

پارس ناز : اما این تمام برنامه‌هاي نیسان برای رویداد بزرگ لس آنجلس نبود و این خودروساز بزرگ با بهره‌گیری از فناوری AR, جذابیت‌ها را مضاعف کرد.بازدیدکنندگان این شانس را دارند تا با استفاده از هدست هاي حقیقت افزوده, شخصیت‌هاي مختلف فیلم جنگ ستارگان را اطراف هرکدام از خودرو های نیسان مشاهده کرده و صحبت‌هاي آن ها را در رابطه با ایمنی محصولات این شرکت بشنوند.

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

درمورد خودرو های نمایشگاه لس آنجلس،خودرو های فیلم جنگ ستارگان

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودرو های نمایشگاه لس آنجلس،

خودروهای عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

خودرو های عجیب جنگ ستارگان در نمایشگاه لس آنجلس

ادامه مطلب بدون دیدگاه